Diakonie Dubá je občanské sdružení založené v březnu roku 2002 s cílem pomoci lidem se zdravotním omezením při přípravě na samostatný život. Registrováno bylo Ministerstvem vnitra ČR dne 9. května 2002. Od roku 2005 nabízí zájemcům své služby. Do konce roku 2009 to byl domov pro osoby se zdravotním postižením a terénní osobní asistence, a od 1. 1. 2010 je to pobytová služba sociální rehabilitace, kterou nabízíme všem zájemcům. Výkonným orgánem neziskové organizace je Rada. První byla zvolena zakládajícím shromážděním členů v Novém Boru dne 10. března 2002. Současná Rada zvolená základním shromážděním 30. března 2012 se skládá z těchto členů: Mgr. Miroslav Boš - předseda, ThMgr. Jan Klas, Bc. Petr Boudný. Pokud máte zájem, můžete si prohlédnout STANOVY občanského sdružení.

Posláním služby Centra sociální rehabilitace je směřování k budoucímu samostatnému životu lidí se zdravotním postižením, a to buď ve vlastním bezbariérovém bytě, rodině či jiném vhodném zařízení, které bude schopné dosaženou samostatnost nadále podporovat. Aktivní příprava uživatelů na budoucí samostatný život probíhá účastí v nejrůznějších programech, kurzech a aktivitách. Více informací na záložce Sociální rehabilitace.

Posláním pečovatelské služby je poskytování úkonů pečovatelské služby okruhu uživatelů pobytové sociální rehabilitace. Nejedná se o nahrazení tzv. nácviků činností v rámci základních činností sociální rehabilitace, ale pomoc v situacích, které nejsou schopni ze zdravotních důvodů zvládnout nebo nácvik využití této formy péče. Více informací naleznete zde.

 

ZDE MŮŽETE SHLÉDNOUT POŘAD PROSTŘENO TELEVIZE PRIMA,

VE KTERÉM VAŘILA NAŠE UŽIVATELKA SLUŽEB! 

 

 

 

 

ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2014 KE STAŽENÍ ZDE

002-2013  all rights reserved.  Webmaster - Jacob Design